Staff DirectoryDevelopment Team

NobodyLTU

NobodyLTU

Founder

Osvaldon

Osvaldon

Member

harmdone

harmdone

Rising MemberAdministration Team

Toony

Toony

Regular

masony

masony

hypnotoad.

Eriksen

Eriksen

Lurker


harmdone

harmdone

Rising Member

InvalidSun

InvalidSun

Rising Member

Ethosyde

Ethosyde

Regular

FatherOsbornHD

FatherOsbornHD

Rising Member


ItsPazz

ItsPazz

Rising Member

KatieCat9

KatieCat9

Rising Regular

NoewUH

NoewUH

Regular

Papastouch

Papastouch

Lurker


sam6420

sam6420

RegularSupport Team

Bandar Bomb

Bandar Bomb

Rising Regular

Chief Pupui

Chief Pupui

Rising Regular

InfamousFelix

InfamousFelix

Post-Newbie

King Zaki

King Zaki

Regular


Knoxi

Knoxi

Newbie

OsamaBigLag

OsamaBigLag

Rising Member

Puglord

Puglord

Newbie

SoloSmith

SoloSmith

Rising Member


TeamSpeakUser

TeamSpeakUser

Post-Newbie

TruffleButter

TruffleButter

Post-Newbie